Бързаме бавно

posted in: Мотивация | 0

Отлагането може да е форма на интуиция … и с това имам предвид, че дори и най-продуктивните пускат нещата, забавят темпа.

 

И може критиката ни към отлагането (нашето или на другите) да е свързана с погрешната диагноза, която му поставаяме.

 

Много характерно за нас, живеещите в хипер динамичния свят днес е, че интуитивно на отлагането лепваме етикета “бавене”.

 

Но…

 

Дори това, което изглежда като избягване може всъщност да е друг израз за “не му е сега времето”.

 

И така и колебанието носи своята мъдрост – благодарение на него мотивите ни стават по-ясни, на хоризонта идва нова информация…

 

Всъщност огромен благодат се насочва към нас, когато решим да се доверим на вътрешния си ритъм вместо на натиска отвън и лекичко позабавим …..

 

Заслужава си.

 

Пък и някой знае ли какво точно предстои, за да бързаме толкова?

Подарявам си милосърдие и състрадание 

 

Юлия Атаносова

Leave a Reply